తెలుగు పంచాంగం May 15, 2022

May 15, 2022 Telugu Panchangam Vijayawada

తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. ఈ ఐదింటి కలయికే పంచాంగం.
భాష మార్చు
English Version

తేదీ • వారము

May 15, 2022 • ఆదివారం

తెలుగు నెల (చాంద్రమాసం) • పక్షం

వైశాఖము • శుక్లపక్షం

తిథి

చతుర్దశి : May 14 03:23 PM to May 15 12:46 PM, పౌర్ణమి : May 15 12:46 PM to May 16 09:44 AM

నక్షత్రం

స్వాతి: May 14 05:28 PM to May 15 03:35 PM, విశాఖ: May 15 03:35 PM to May 16 01:18 PM

యోగము

వ్యతిపాత: May 14 12:59 PM to May 15 09:49 AM, వారియ: May 15 09:49 AM to May 16 06:17 AM

కరణము

వనిజ: May 15 02:08 AM to May 15 12:46 PM, విష్టి: May 15 12:46 PM to May 15 11:17 PM, బవ: May 15 11:17 PM to May 16 09:44 AM

అమృతకాలము

07:28 AM to 08:56 AM

రాహుకాలం

4:51 PM to 6:27 PM

Andhra Pradesh, India - May 2022 Telugu Panchangam

ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rasi Phalalu 2022-2023

Sri Subhakruth Telugu Rasi Phalalu 2022 to 2023 Yearly Predictions.

Mesha Rasi 2022-2023

Aries Telugu Rasi Phalalu

Vrushaba Rasi 2022-2023

Taurus Telugu Rasi Phalalu

Mithuna Rasi 2022-2023

Gemini Telugu Rasi Phalalu

Karkataka Rasi 2022-2023

Cancer Telugu Rasi Phalalu

Simha Rasi 2022-2023

Leo Telugu Rasi Phalalu

Kanya Rasi 2022-2023

Virgo Telugu Rasi Phalalu

Tula Rasi 2022-2023

Libra Telugu Rasi Phalalu

Vruschika Rasi 2022-2023

Scorpion Telugu Rasi Phalalu

Dhannus Rasi 2022-2023

Sagittarius Telugu Rasi Phalalu

Makara Rasi 2022-2023

Capricorn Telugu Rasi Phalalu

Kumba Rasi 2022-2023

Aquarius Telugu Rasi Phalalu

Meena Rasi 2022-2023

Pisces Telugu Rasi Phalalu